வீரத் தெலுங்கானா ஆயுதபோராட்டமும் அதன் படிப்பினைகளும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வீரத் தெலுங்கானா ஆயுதபோராட்டமும் அதன் படிப்பினைகளும்

veera thelungana ayutha poratamum athan padipinaigalum
Weight
910.00 Gms
  1. வீரத் தெலுங்கானா ஆயுதபோராட்டமும் அதன் படிப்பினைகளும்

தெலுங்கிலும், இந்தியிலும் மட்டுமல்லாமல், சீன மொழியிலும் பெயர்க்கப்பட்டுள்ள இந்நூல் வீரஞ் செரிந்த தெலுங்கானா மக்கள் – போராட்டத்தின் வரலாற்றை விவரிப்பதோடு, படிப்பினைகளையும் எடுத்துரைக்கிறது.

                                                                                                            ஆசிரியர் : சுந்தரையா

                                                                                                                                   விலை : 400

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.