வெற்றிக்கு வேறென்ன வேண்டும்?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வெற்றிக்கு வேறென்ன வேண்டும்?

vetriku verenna vendum
Weight
200.00 Gms

ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றியை சுவைப்பதற்கான வழிகளை விளக்கிச் சொல்லும் நூல்.

நினைவுகள் நல்லவையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.அப்போதுதான் நெருங்கின பொருள் கைக்கு வரும்.நல்ல எண்ணங்களே நம்மை வழிநடத்தும்.தீய எண்ணங்களை முகவரி இல்லாமல் துரத்தி விரட்ட வேண்டும்.எதிர்மறை சிந்தனைகளுக்கு இடமளிக்காமல் நேர்வழிச் செயல்பாடுகளும் நல்ல பழக்கவழக்கங்களும் இருந்தால் வெற்றியை எளிதாக அடைந்துவிடலாம் என்ற கருத்துகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.