விளம்பர நீளத்தில் ஒரு மரணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

விளம்பர நீளத்தில் ஒரு மரணம்

vilambara neelathil oru maranam
Weight
500.00 Gms

நவீன உலகின் சிக்கலை அதைவிடவும் நவீனமான முறையில் சொல்லியிருக்கும் நாவல் இது.ஒரு கொலையிலிருந்து பிரிந்துசெல்லும் நாவல்,சீனர்,ஜப்பானியர்,சிங்கப்பூர்த் தமிழ் பெண்,இந்தியத் தமிழர் என நான்கு பார்வைகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.பிரெஞ்சுத் தத்துவவியலாளர் தெரிதாவின் கோட்பாடுகளுடன் தொடங்கும் ஒவ்வோர் அத்தியாத்தின் சம்பவங்களுமவற்றை விசாரிக்கின்றன;இச்சொல்முறை தமிழுக்கு புதிது.

ஒரு மேஜிசியனுக்கு நிகரான நுட்பத்தை சித்துராஜ் பொன்ராஜ்ன் விவரிப்பு மொழியாகக் கொண்டுள்ளார்.நவீனத் தமிழ் இலக்கியத்தின் கதைசொல்லும் பெரும் போக்கிலிருந்து விலகி பாய்ச்சலை இந்நாவலில் அவர் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.