வினைகள் அகற்றும் விசேஷ தலங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வினைகள் அகற்றும் விசேஷ தலங்கள்

vinaikal akatrum visesa thalangal
Weight
364.00 Gms

கோவிலில்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லும்பவர்கள் தமிழ் மக்கள், இங்கு கோவில்களுக்குப் பஞ்சமில்லை அவை ஒவ்வோன்றிற்கும் ஒரு வரலாற்றுப் பின்னனியும் பெருமையும் பிணிகளைத் தீர்த்து அருள்பாலிக்கும் தன்மையும் உண்டு.

ஆனால் நமக்கு பக்கத்திலேயே கோவிலை வைத்துக் கொண்டு தூரத்திலுள்ள கோவில்களைத் தேடிச் செல்வதுதான் நம் பழக்கம், காரணம் நமக்கு நம் ஊர்க் கோவிலின் அருமையும் பெருமையும் தெறியவில்லை, இருக்கும் இடத்தைவிட்டு இல்லாத இடம் தெடி அலையும் பாமரர்களாகத்தான் நாம் இன்றும்  இருக்கிறோம். 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.