விதி சமைப்பவர்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

விதி சமைப்பவர்கள்

vithi samaipavargal
Weight
280.00 Gms
171.00
Regular: ₹ 190.00

விதி சமைப்பவர்கள்

நான் வாழ்க்கையிலிருந்து அறிந்த சில, எனக்கு சொல்வதற்காக இருக்கின்றன. அவற்றையே நான் நாவலாக எழுதுகிறேன்; சிறுகதைகளாக்குகிறேன்; கட்டுரைகளும் உரையாடல்களுமாக வெளிப்படுத்துகிறேன். இந்த உரையாடல்கள் எல்லாமே கட்டுரைகளும் கூட்த்தான்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.