வித்தியாச ராமாயணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வித்தியாச ராமாயணம்

vithiyasa ramayanam
Weight
315.00 Gms

ராமாயணத்தில் அதிகம் பேசப்படாத கதாப்பாத்திரங்களையும் மானசீகமாக சந்தித்து.. ‘அப்படி நடந்ததாமே’, ‘இப்படி நடந்து கொண்டீர்களாமே’ என்று அவர்களிடம் கேட்டபோது, அவர்கள் தந்த பதில்கள்தான் இங்கே ஒரு அழகிய நூலாக மலர்ந்திருக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.