இயேசு காவியம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இயேசு காவியம்

yesu kaviyam
Weight
450.00 Gms

 

இயேசு காவியம்
இயேசு பெருமானின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நம்முடைய அடையாளமான தாய்மொழியில் காவியமாக்கிய உள்ளார் ஆசிரியர் கண்ணதாசன். வரலாற்று நாயகனான இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வையும், வாக்கையும் சித்தரிக்கும் வகையில் நமக்கு அளித்த் ஒரு காவியம் தான் இந்த புத்தகம்.

இயேசு காவியம்

இயேசு பெருமானின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நம்முடைய அடையாளமான தாய்மொழியில் காவியமாக்கிய உள்ளார் ஆசிரியர் கண்ணதாசன். வரலாற்று நாயகனான இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வையும், வாக்கையும் சித்தரிக்கும் வகையில் நமக்கு அளித்த் ஒரு காவியம் தான் இந்த புத்தகம்.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.