பூமணி சிறுகதைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பூமணி சிறுகதைகள்

poomani sirukathaigal
Weight
700.00 Gms

பூமணி சிறுகதைகள்

எளிய மனிதர்களான ஓர் உலகம் எப்படிச் சிக்கலானதாக இருக்க முடியும் என்பதை இக்கதைகளின் வழியே ஆராய்கிறார் பூமணி. விவசாயச் சமூகம் பற்றிய பொதுப் புரிதலுக்கப்பால் அதன் நுட்பமான உள்ளடுக்குகளில் பயணம் செய்யும் இக்கதைகள் நவீனத் தமிழ் இலக்கியத்தின் பரப்பை வெகுவாக விரிவுபடுத்துபவை. கலை அனுபவமாக வாசக மனத்தில் ஆழ்ந்த பதிப்புகளை உருவாக்குபவை.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.